Kitablar

BOREANA Böre Ana Tohti Ayup Kökböre shepisiz yorghulap qarighayliq arisidin chiqip keldi. Uning köpken, peske sanggilighan yilinliri yorghilighanda ikki terepke chayqilip turatti …