Ümmetin Çin Seddi Önündeki Son Kalesi: Doğu Türkistan

İlk Müslüman Türk devletine ev sahipliği yapan Doğu Türkistan, kadim tarihten bu yana insanlığın medeniyet ve kültür merkezlerinden biridir. İpek Yolu’nun önemli bir güzergâhı olması, stratejik konumu, yer altı ve yer üstü zenginlikleri nedeniyle tarih boyunca çok önemli bir cazibe merkezi olmuştur. Abdullah Oğuz

    Cart